Marktadviescommissie

De marktadviescommissie heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over aangelegenheden met betrekking tot de warenmarkten in de gemeente.
Drie gekozen kooplieden hebben samen met de Marktmeesters (Marja Hemel en Mila Bholasingh) en hun Teamleider (Pieter Tjepkema) zitting in deze commissie.
Voor bepaalde, de voorzitter of de marktcommissie ter beoordeling staande onderwerpen,kunnen deskundigen als adviseur voor de vergadering worden uitgenodigd.
De marktcommissie vergadert zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt of tenminste twee andere leden van de commissie het nodig oordelen maar tenminste twee maal per jaar.
De vergaderingen van de marktcommissie zijn openbaar.

De gekozen kooplieden zijn:

    

 

Ap Bos
tel:0655932901
Email

 

 

 

Arnold van Ginkel

Email

 

 

 

 

Daniel Haas

Email